PREHRAMBENI TEHNIČAR

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje  prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne procese i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i ribe, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese.

Prehrambeni tehničari u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima obavljaju analize za određivanje vode, mineralnih tvari, bjelančevina , masti, ugljikohidrata, vitamina i drugih sastojaka namirnica te utvrđuju njihova mikrobiološka svojstva. U razvojnim laboratorijima surađuju s istraživačima na stvaranju novih prehrambenih proizvoda i unapređivanju tehnoloških procesa.

Nakon položenog završnog ispita prehrambeni tehničar se može zaposliti u svim tvornicama živežnih namirnica, te  u prodajnim centrima kao voditelj na odjelu hrane.

Nakon položenih ispita državne mature prehrambeni tehničar može nastaviti daljnje obrazovanje na srodnim fakultetima ili srodnim stručnim studijima

Loading...

Karta

Naši podatci

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
GUNDULIĆEVA 3, 44250 PETRINJA

TAJNIŠTVO
telefon: 044 812 141

RAČUNOVODSTVO
telefon: 044 813 500

KNJIŽNICA
telefon: 044 813 550

PEDAGOG
telefon: 044 814 707

 PSIHOLOG
telefon: 044 814 090

VODITELJ SMJENE
telefon: 044 814 707

RAVNATELJ
telefon: 044 814 142

e-mail škole:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.