UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaj na web stranicama ss-petrinja.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica ss-petrinja.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ss-petrinja.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, Petrinja, Gundulićeva 3 (dalje u tekstu: SREDNJA ŠKOLA PETRINJA) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu SREDNJOJ ŠKOLI PETRINJA ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Korištenjem web stranica ss-petrinja.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi SREDNJOJ ŠKOLI PETRINJA. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga SREDNJA ŠKOLA PETRINJA na zadovoljstvo korisnika. SREDNJA ŠKOLA PETRINJA se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama ss-petrinja.hr.

 

Karta

Naši podatci

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
GUNDULIĆEVA 3, 44250 PETRINJA

TAJNIŠTVO
telefon: 044 812 141

RAČUNOVODSTVO
telefon: 044 813 500

KNJIŽNICA
telefon: 044 813 550

PEDAGOG
telefon: 044 814 707

 PSIHOLOG
telefon: 044 814 090

VODITELJ SMJENE
telefon: 044 814 707

RAVNATELJ
telefon: 044 814 142

e-mail škole:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.